torsdag 13 januari 2011

Om omprövning...

Igår lämnades utredningsförslaget kring elevers möjlighet att kunna få sina betyg omprövade, till Jan Björklund. När jag lyssnade på nyheterna igår sa sig Jan Björklund vara negativ till förslaget eftersom det bland annat skulle bli mycket administrativt betungande.

Några ungdomar intervjuades också kort i inslaget och en tjej sa att hon tyckte det var jättebra att få möjlighet att överklaga betyg "eftersom jag kanske behöver ett högre betyg för att jag ska kunna komma in på någon viss utbildning" (fritt citerat ur mitt minne). Om inget ändrats i betygskriterierna sedan jag kikade sist (vilket var några dagar sedan) så är "kunna komma in på någon viss utbildning" inte ett av kriterierna för något av betygsstegen...

I ledaren i dagens DN diskuteras utredningen ytterligare. Jag håller helt med om att rättssäkerheten kräver att myndighetsutövning också ska kunna ifrågasättas genom exempelvis överklaganden. Det går ju faktiskt redan idag att begära omprövning av ett betyg, för övrigt. Men risken finns, ja jag tror till och med att den är överhängande, att många elever om förslaget går igenom skulle begära omprövning för att de helt enkelt vill ha högre betyg utan att kanske reflektera särskilt mycket över hur det betyg som satts relaterar till deras faktiska kunskaper, färdigheter och prestationer. Skriftliga prov kommer att bli det allra viktigaste och fokuset på det enkelt mätbara och på betyg kommer att skjuta undan det som är skolans egentliga uppdrag, vilket inte är att sätta betyg utan att ge alla de bästa möjligheterna att inhämta kunskaper, att lära sig använda sina kunskaper, vara väl förberedda för vidare studier eller arbetsliv och att växa som människor och som samhällsmedborgare.

Lärarnas Riksförbund tycker att det i princip är riktigt att omprövning ska kunna ske, dock efter det att en del förändringar gjorts och underförutsättning att det sker på ett villkorat sätt.

"Betyg ska inte kunna omprövas ”för säkerhets skull”. Eleven måste anföra sakliga skäl för att en omprövning ska komma till stånd. Detta ska en särskilt kvalificerad lärare i det berörda ämnet avgöra. Vid en eventuell omprövning av ett betyg måste möjligheten finnas att på nytt pröva att elevens kunskaper motsvarar ett högre betyg", säger Anders Almgren på Lärarnas Riksförbund, i en kommentar.

Magnus Bard har för övrigt gjort en mycket talande illustration till DN-ledaren, men den får ni leta upp i pappersversionen av tidningen (sid 2)...