lördag 10 december 2011

Att ha en VFU-student

Nästa vecka är nionde och sista veckan för VFU-studenten hos mig. Det har varit en prövningens tid. Att ha en Kandidat (vilket jag kallar det för att det låter så himla mycket trevligare) förpliktigar. Vi planerar, genomför, utvärderar, diskuterar, prövar, spånar och reflekterar. Jag modellar lektioner eller idéer emellanåt. Han kommer med egna idéer att testa. Hela tiden. Igår hade vi ett lite mer uppsamlande samtal. Vi är överens om vad som fungerar fint och vad som kan utvecklas.

Vi har haft mycket fokus på det tydliga ledarskapet i klassrummet. Vikten av att läraren har det men ännu vikten av hur detta ledarskap utövas och förvaltas. Vikten av att bygga relationer och skapa ett klimat där alla vågar, och vill, göra sin röst och sina tankar hörda.

Det har varit åtta (snart nio, då) lärorika, nyttiga och utmanande veckor. men nu är jag slut som artist. GE MIG JULLOV!