tisdag 30 november 2010

I dialog
Inlämningsuppgifter en masse. Jag tycker det är roligt att få dem i min hand (fast det får jag ju inte - de skickas ju in elektroniskt) och få ta del av elevernas nedskrivna tankar. Sedan går jag i skriftlig dialog med var och en. Denna kommunikation utgör sedan grunden för vidare samtal och resonemang. Vi läser varandra. Talar med varandra. Resonerar. Utbyter idéer, erfarenheter och funderar tillsammans över hur vi ska gå vidare. Framåt.

måndag 29 november 2010

Tid för reflektion

Egentligen hade jag helt andra planer för eftermiddagens lektion med en grupp vuxna elever. Men när en av dem frågade mig "hur lär man sig egentligen nya ord?" gjorde jag en trippel Salkov - med skruv! - och så använde vi tiden till att gemensamt diskutera, jämföra och berätta om hur vi lär oss. Hur sammanhang och motivation och intresse gör allt så mycket enklare. Vad säger språkforskning? Våra egna erfarenheter? Och handfasta tips. "Vad fungerar bäst för dig?"... "Så här brukar jag lära"... "jag lär mig lättast om..." osv.

En lektion då var och en - och ändå tillsammans - fick möjlighet att reflektera över sitt eget lärande... och sätta ord på det. En viktig lektion.

tisdag 23 november 2010

Vi fuskar! Som fan!

För några år sedan hörde jag en god historia om en lärare som brukade dela ut skriftliga prov för att sedan blinka till eleverna och säga att "det här är er skrivning... men... vi skriver inte idag... kika i stället på skrivningen och gå sedan hem och förbered er..." Så härligt, tänkte jag då! Samtidigt som en liten luther - eller om det kanske var en liten jante? - satt på min axel och petade på mig med en vass pinne. Så fick man väl ändå inte göra? Hmm... min devis har ofta varit att det är lättare att få för-låtelse än till-låtelse... och om det inte är uttryckligen förbjudet så får man...

Nu prövar jag en Leif Strandberg-Vygotskij-Magda-idé. Vi ska ha skriftlig tenta i religionskunskap om några veckor. Jag har tre tentor. Den första arbetar eleverna med tillsammans, företrädesvis på lektionstid. De/vi diskuterar lösningar tillsammans. Den andra ska de få skriva enskilt, men med fusklappar till hands. Först vid den tredje kör vi i skarpt läge. Nyheten med detta är skrivning nummer två - den med fusklapparna.

Jag tror på många mycket goda resultat i gruppen!

Man får fuska! Det är fint att vara plugghästar, tillsammans!

torsdag 18 november 2010

Väl talat!

DN. Debatt idag:

Legitimation kommer att sänka läraryrkets status

Vettigt resonemang, tycker jag.

Författarbesök

Vi har haft intressant författarbesök den här veckan. Jag bjöd in Lee Stringer som skrivit bland annat Grand Central Winter ur vilken en aktuell text, No Place to Call Home, är hämtad.

Med mörk röst och bred amerikansk accent berättade Lee om sitt liv som uteliggare och crackmissbrukare och hur skrivandet kom att förändra hans liv totalt. Hans berättelse tog tag i oss och alla lyssnade intensivt.

Ära vare Buddha för Youtube!


Och... varje människa bär på en historia, värd att berättas.

tisdag 16 november 2010

Pennfajtas, kanske?

... jag har fått nya brevvänner! En hel klass, till och med!

Ojojoj, vad vissa och somliga har att ta igen på fredag... :-) Till att börja med behöver vi nog repetera ihopskrivning/användning av genitiv-s, stor bokstav och något mer. I en C-kurs.

Jag noterade dock det lilla hjärtat...

... och brevet pryder nu mitt arbetsrum.

tisdag 9 november 2010

Vecka 45

Höstlovet är över och efter att ha laddat batterierna (jag i Prag och mina elever på andra håll) drar vi nu på spikskorna och spurtar mot terminsslutet, vilket också betyder slut på ett par av kurserna och därtill hörande tentor och muntor. För ettorna är detta ett nytt sätt att arbeta som till en början innebär en viss anspänning och mycket av mitt arbete går ut på att hjälpa dem se hur mycket de redan kan och vet så att de litar mer till sig själva. Så här långt verkar det fungera.

Jag kan ju inte bara ge en massa energi till mina elever utan att också fylla på de egna förråden. Inspirerad av Anne-Marie börjar jag läsa Vygotskij igen och med helt andra ögon än när jag mer flyktigt nuddade vid honom under min lärarutbildning. Detta får jag säkert anledning att återkomma till.

onsdag 3 november 2010

Skola i förändring

Så heter en film från Skolverket som behandlar de förändringar som grund, special- och sameskolan står inför. Jag kikade på den idag, denna den tredje studiedagen. Om inte annat är det intressant att se hur inte bara gymnasiet utan hela skolan befinner sig mitt uppe i ett gigantiskt förändringsarbete.

Jag hoppas det också blir möjligheter framöver att strukturerat diskutera vad förändringarna innebär för oss i vår verksamhet, och då inte bara på organisatorisk nivå - utan vad jag hoppas är ännu mer helhetstänkande och, inte minst, the revival of att använda styrdokumenten dagligen och stundligen.

En rejäl implementering av den nya betygsskalan och tänket kring den vore inte heller helt fel. Det vore till och med ganska rätt.

tisdag 2 november 2010

Utbyte

Jag är här och andra är någon annanstans. Men vi kan mötas... över ett lunchbord eller via nätet och dela tankar, tips och erfarenheter. Av en tidigare arbetskamrat fick jag, via Facebook, ett mycket lovande tips - en länksamling för lärare i samhällsorienterande ämnen. Den hoppas jag hinna studera närmare i morgon!

En annan kollega var på en mycket intressant studiedag för historielärare igår. Han berättade hur de fått möta forskande lärare som berättade mycket om vad som sker just nu på olika fronter och många handfasta idéer kring hur dessa nya kunskaper kan användas i praktiken. Inte minst intressant var en föreläsning och efterföljande diskussion om betyg och bedömning och vad det egentligen är vi försöker mäta och bedöma. Undersökningar som redovisades visade att alltför många mäter helt fel saker, dvs man tror att man mäter en sak - men i själva verket är det något helt annat. Och jag fick en idé... som jag kanske återkommer till när jag repat lite mer mod...

Det humanistiska manifestetStudiedag nr 2 idag. Fokus: Gy2011. Om man arbetar på en skola långt bortom storstäder och allfarvägar får man snällt finna sig i att vara en av dem som allra sist får vara med om Skolverkets konferensturné.

Men vi ägnade ändå förmiddagen åt att titta på film. Jag tycker det är spännande att få vara med om en reform av gymnasieskolan. Men det hjälper föga när filmen är så fruktansvärt tråkig och småtafflig att jag höll på att somna. Entoniga röster malde på i fel kameravinklar och med konstiga bakgrunder och nåde den som kostade på sig att se glad ut. På filmen, alltså. Vi såg jätteglada ut - inte minst när vi fikade.

Efter lunch arbetade vi i våra respektive grupper. Jag är med i HUM-gruppen och vår uppgift var att se över vilka kurser vår skola kan och/eller vill erbjuda när det gäller programfördjupning och individuella val. Intressant och roligt! Vi plockade ihop ett förslag med olika "valpaket" för de två inriktningar som ska finnas inom HUM hos oss; språk och kultur. I vår iver tänkte vi oss t o m hur man skulle kunna marknadsföra de två inriktningarna hos de presumtiva väljarna - nior, alltså.

Sålunda skapade vi något som vi lekfullt kallar "det humanistiska manifestet". Man får faktiskt leka och skoja. Också.

måndag 1 november 2010

There and back again...

Jag är hemma från Växjö nu. Nu vet jag lite mer om intermedialitet. Det hade varit fint om jag/vi dessutom hunnit fundera kring hur vi ska använda dessa våra nyvunna kunskaper i praktiken. Men det gavs det ingen tid till. Däremot fick vi en onödligt lång kaffepaus. Och sedan en föreläsning i att brus gynnar elever med koncentrationssvårigheter. Eftersom föreläsaren var professor fick han, utan motsägelser, göra det precis så krångligt som det bara gick. Men det ordnade sig på slutet, då vi faktiskt fick tillfälle att både ställa några frågor och komma med egna tankar/erfarenheter.

Höstlöv... lov... love...

Framför mig, och resten av lärarsverige (märkligt uttryck), ligger nu tre dagar av möten, seminarier, samtal och - förhoppningsvis! - lärande. Idag är det Lärarnas Dag på Linnéuniversitetet och jag har valt att åka in till Växjö för att vara med på två föreläsningar; en om intermedialitet och en om hur brus kan underlätta för människor med koncentrationssvårigheter. Det var de två mest intressanta jag kunde hitta och jag hoppas de ger mig något. Om inte annat kanske de kan utgöra plattformar för möten med andra lärare och dessa möten i sin tur kanske kan vara fruktsamma.

Förra året arbetade jag i Stockholm och kunde närvara en dag på Skolforum. Det var inspirerande, även om jag inte är särskilt förtjust i mässor. Jag ser till slut inte skogen för alla träd.

Jag återkommer.